MUDr. Nováková Karla

Vystudovala lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Od roku 2006 pracovala na oddělení ARO Městské Nemocnice Ostrava, souběžně…

- View Profile
MUDr. Marie Bartusková

Promovala v r. 1982 na LF UP v Olomouci. Poté nastoupila  do Slezské nemocnice v Opavě a po…

- View Profile
Sestra Machálková Tereza

Vystudovala střední zdravotnickou školu v Ostravě. Následně od roku 2021 pracovala jako sestra na kardiovaskulárním oddělení ve Fakultní…

- View Profile
Sestra Šoltysová Martina

Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Karviné, od roku 1993 pracovala na chirurgickém oddělení Fakultní nemocnice Ostrava jako sestra…

- View Profile